Зноб-Новгородське лісництво

Адреса: с. Зноб-Новгородське

Посада ПІБ Телефон Службовий
Лісничий Маруха Олег Миколайович 0685789833 (05451) 7-33-42
Бухгалтер Данілюк Людмила Павлівна 0680808760
Загальна площа Зноб-Новгородського лісництва складає 4257,0.
В структурі лісових насаджень переважають хвойні породи. Середній вік насаджень 50 років. Середня повнота 0,7. Середній бонітет 1.

Виконання виробничих планів за 2017 рік

№ п/п Показники Одиниці виміру Факт 2017
1 Лісові розсадники га 0,255
2 Посадка лісу га 40,8
3 Рубки ФОЛД: га/м3 223/8448
- Рубки догляду в молодняках га/м3 56/723
- Прорідження га/м3 12/466
- Прохідна рубка га/м3 19/1464
- Вибіркові санітарні га/м3 117/5507
- Інші га/м3 19/288
4 Рубки головного користуванн м3 10947
5 Середньоспискова чисельність чол. 42
6 Середньомісячна заробітня плата грн. 9695