Очкинське лісництво

Адреса: с. Очкине

Посада ПІБ Телефон Службовий
Лісничий Кляп Ярослав Миколайович 0666881011 (05451) 7-61-33
Помічник лісничого Кисель Олександр Миколайович 0663635471
Бухгалтер Жидков Микола Павлович 0666693555
Загальна площа Очкинського лісництва складає 3088,0 га.
В структурі лісових насаджень переважають хвойні породи. Середній вік насаджень 60 років. Середня повнота 0,7. Середній бонітет 1.

Виконання виробничих планів за 2017 рік

№ п/п Показники Одиниці виміру Факт 2017
1 Лісові розсадники га 0,122
2 Посадка лісу га 24
3 Рубки ФОЛД: га/м3 208/5643
- Рубки догляду в молодняках га/м3 26/204
- Прорідження га/м3 9/224
- Прохідна рубка га/м3 11/386
- Вибіркові санітарні га/м3 144/4467
- Інші га/м3 18/362
4 Рубки головного користуванн м3 7269
5 Середньоспискова чисельність чол. 13
6 Середньомісячна заробітня плата грн. 9680