Кам’янське лісництво

Адреса: с.Кам’янка

Посада ПІБ Телефон Службовий
Лісничий Чумак Олександр Миколайович 0675409317 (05451) 7-54-26
Помічник лісничого Кучерявенко Василь Ігоревич 0678901674
Бухгалтер Чумак Ольга Василівна 0969446571
Загальна площа Кам’янського лісництва складає 3745,0 га.
В структурі лісових насаджень переважають хвойні породи. Середній вік насаджень 60 років. Середня повнота 0,7. Середній бонітет 1.

Виконання виробничих планів за 2017 рік

№ п/п Показники Одиниці виміру Факт 2017
1 Лісові розсадники га 0,22
2 Посадка лісу га 10,6
3 Рубки ФОЛД: га/м3 140/7385
- Рубки догляду в молодняках га/м3 17/103
- Прорідження га/м3 8/207
- Прохідна рубка га/м3 27/1696
- Вибіркові санітарні га/м3 55/2237
- Суцільні санітарні га/м3 19/2687
- Інші га/м3 14/455
4 Рубки головного користуванн м3 5929
5 Середньоспискова чисельність чол. 18
6 Середньомісячна заробітня плата грн. 8746