Голубівське лісництво

Адреса: с. Голубівка

Посада ПІБ Телефон Службовий
Лісничий Волков Сергій Володимирович 0990330822 (05451) 7-63-41
Помічник лісничого Романченко Іван Васильович 0976761597
Бухгалтер Прокопець Валентина Михайлівна 0986606814
Загальна площа Голубівського лісництва складає 6527,0 га.
В структурі лісових насаджень переважають хвойні породи. Середній вік насаджень 50 років. Середня повнота 0,7. Середній бонітет 1.

Виконання виробничих планів за 2017 рік

№ п/п Показники Одиниці виміру Факт 2017
1 Лісові розсадники га 0,23
2 Посадка лісу га 53,8
3 Рубки ФОЛД: га/м3 416/11984
- Рубки догляду в молодняках га/м3 103/1328
- Прорідження га/м3 55/1015
- Прохідна рубка га/м3 32/1868
- Вибіркові санітарні га/м3 191/6920
- Інші га/м3 35/853
4 Рубки головного користуванн м3 10238
5 Середньоспискова чисельність чол. 25
6 Середньомісячна заробітня плата грн. 8922